Saltar a contingut

Transparència

La rendició de comptes no solament inclou la transparència en l’ús dels recursos monetaris, també en la presa de decisions i en les accions dutes a terme.

medicusmundi considera que la transparència és un valor estratègic que ens permet actuar i explicar la nostra feina en totes les àrees – financera, de govern i presa de decisions, comunicativa, gestió interna, missió, objectius i estratègia – de forma responsable, clara i senzilla.

Quan a medicusmundi parlem  de  transparència aquesta no solament inclou la claredat en la rendició de comptes sobre l’ús dels recursos monetaris, sinó també en la presa de decisions i en les accions realitzades. Per tant, la rendició de comptes va més enllà de la mera publicitat dels aspectes purament econòmics i financers, atès que advoca per donar respostes a la societat de tot allò que afecta el funcionament de l’organització. D’aquí que els òrgans de Govern de medicusmundi, els càrrecs dels quals són gratuïts, prenguin el lideratge en aquesta matèria, assumeixin la responsabilitat per les accions empreses i garanteixin la seva aplicació efectiva.

La transparència es consolida així com un pilar essencial  per a la nostra organització i pots consultar el resultat de l’anàlisi al qual ens hem sotmès per a avaluar el nostre seguiment dels indicadors de la Coordinadora d’ONGD i descarregar-te el Certificat de Transparència i Bon Govern.