Saltar a contingut

Llicència

Imatges, textos i vídeos

Les imatges, els textos i els vídeos publicats en aquest web són propietat de les seves autores i dels seus autors i  estan alliberats amb llicència ___________ . Això vol dir que ___________.

El web

Aquest web ha estat creat utilitzant programari lliure. El codi s’ha realitzat amb els entorns Laravel i CSS _____________, respectivament, que estan alliberats amb llicència GNU Affero 3.

Tan aviat com s’aconsegueixi una versió estable del codi d’aquest web, s’alliberarà amb una llicència lliure.