Saltar a contingut

Privacitat

L’emplenament de dades personals no és requisit per a l’accés als continguts d’aquest web. Tan sols s’hi emmagatzemen les dades personals que l’usuari voluntàriament faciliti, si així ho desitja.

L’usuari que faciliti les seves dades personals és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades incloses, i medicusmundi queda exonerat de qualsevol responsabilitat en relació a aquesta qüestió.

Les dades que subministri l’usuari seran incloses en els nostres fitxers de caràcter personal que sota els noms “Membres”, “Recursos Humans” i “Difusió” Han estat notificades i es troben a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i són protegides per les mesures de seguretat d’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals i el seu Reglament de desenvolupament.

Mitjançant el subministrament de les seves dades, l’usuari n’autoritza el tractament automatitzat amb les finalitats indicades en el moment de recavar-se aquestes dades. L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades enviant una carta a l’adreça següent:

medicusmundi
C/ Lanuza 9, bajo
28028 Madrid

o bé enviant un missatge a l’adreça electrònica prensa@medicusmundi.es

En ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI.