Saltar a contingut

Assemblea General

L’Assemblea General se celebrarà amb l’objecte de deliberar i d’adoptar acords sobre aquells assumptes que, legalment o estatutàriament, siguin competència seva, i vincularà les decisions adoptades a tots els membres de la Federació d’Associacions medicusmundi a Espanya (FAMME). Les facultats de l’Assemblea estan recollides en els estatuts de la FAMME.