Saltar a contingut

Medicus Mundi Internacional

Una xarxa d’organitzacions que treballen en l’àmbit de la cooperació internacional en salut: medicusmundi Internacional – Health for All.

La xarxa promou l’accés a la salut i a l’atenció sanitària com a dret humà fonamental («Salut per a tothom») i dóna suport als esforços esmerçats amb aquesta finalitat per part dels seus membres. Com a part del moviment mundial “Health for All”, MMI coopera amb l’Organització Mundial de la Salut, amb institucions dedicades a la investigació en matèria de salut internacional, amb moviments de base i amb un ampli ventall d’actors i de xarxes mundials, regionals i temàtiques.

La visió dels membres de medicusmundi Internacional es concreta en:

  • Promoure la cobertura sanitària universal.
  • Enfortir els sistemes públics de salut.
  • Afavorir les polítiques sanitàries que incloguin els determinants socials i les pràctiques sanitàries basades en l’evidència.
  • Reclamar una governança mundial en pro de la salut.

Tota la informació és a: www.medicusmundi.org.