Saltar a contingut

FINALITZAT - Hospital de Safané, Burkina Faso

medicusmundi Mediterrània

Millora de l'accés a l'atenció primària en salut mitjançant la rehabilitació i dotació de l'hospital de Safané.

El projecte està enfocat a l'ampliació i millora dels serveis hospitalaris habilitant una sala multiusos que permeti ampliar la capacitat d'atencions hospitalàries, així com dotar el personal sanitari expatriat d'una sala en que puguin dur a terme les seves actuacions mèdiques.

S'habilitarà un espai que comptarà amb 5 noves sales d'ingrés, i se les dotarà dels materials i equips necessaris per al seu correcte ús.

Aquesta actuació permetrà ampliar tant el nombre d'atencions mèdiques diàries com el nombre de personal sanitari que pot dur a terme aquestes atencions, ampliant fins i tot l'atenció continuada durant les 24 hores del dia.

Sobre aquest projecte

Objectiu del projecte

Millora de l'accés a l'atenció primària en salut mitjançant la rehabilitación de l'Hospital de Safané.

Resultats previstos
  1. Construir cinc sales d'atención hospitalària de l'Hospital de Safané.
  2. Realitzar l'informe d'avaluació de les tres fases del projecte.
Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Departament de Mouhoun 

Data d'inici

01/03/2016

Data de finalització

01/03/2017

Nº de mesos

12

Persones beneficiàries

1.305

Total persones beneficiàries

50.000 

Dones

25.605

Homes

24.395

Pressupost total

20.058,69 euros

Finançadors
  • Ajuntament de Vila-Real 16.058,69 euros
  • medicusmundi mediterrània 4.000 euros