Saltar a contingut

Contribuir a la defensa, garantia i exercici d'una vida lliure de violència de les dones de Maputo. Fase III

medicusmundi Mediterrània

Promoure la justícia i la igualtat de gènere a la ciutat de Maputo, a través de la construcció d'una societat lliure de violència de gènere que garanteixi a les dones l'accés als seus drets i oportunitats per desenvolupar una vida plena (2022-2023)

Les desigualtats de gènere, l'estructura patriarcal i la violència masclista mantenen a les dones de Moçambic (52% de la població) en condicions d'exclusió, vulnerabilitat i un deficient exercici dels seus drets. Malgrat avanços institucionals en adhesió i ratificació d’instruments per la defensa dels drets humans de les dones, Moçambic, està molt lluny d'aconseguir una vida lliure de violència per a les dones per falta de recursos i d'una clara priorització política. 


El projecte “Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici d’una vida lliure de violència de les dones de Maputo. Fase III” suposa una nova fase en el camí per promoure la justícia de gènere i els drets de les dones a la ciutat de Maputo mitjançant la construcció d’una societat lliure de violència de gènere que garanteixi l’accés als seus drets i oportunitats per desenvolupar una vida plena, implicant a les pròpies dones que han sofert (o sofreixen) violència, institucions públiques i organitzacions de la societat civil. Suposa l’evolució natural i necessària de les dues primeres fases per tal de consolidar processos, a més d’incorporar accions innovadores basades en el rigor de diagnòstics i investigacions realitzades prèviament a Maputo per MMMed, com ara la necessitat de reforçar la medicina legal i l’assistència jurídica per tal de que les dones violentades tinguin garanties als procediments judicials. Es tracta d’un procés de desenvolupament estable, de llarga durada, amb socis robusts i ben consolidats al país. El projecte contempla adequar els serveis que reforçarà, al context que ha provocat la pandèmia de la COVID-19, situació que com és ben conegut, ha contribuït a dificultar, de forma global, l’atenció a dones víctimes. 

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/01/2022

Data de finalització

30/06/2023

Soci/s Local/s

Fórum Mulher (FM)

Objectiu del projecte

Objectiu General: Promoure la justícia i la igualtat de gènere a la ciutat de Maputo, a través de la construcció d'una societat lliure de violència de gènere que garanteixi a les dones l'accés als seus drets i oportunitats per desenvolupar una vida plena.

 

Objectiu Específic: Promoure que les dones víctimes de la violència de gènere a Maputo exerceixin els seus drets i accedeixin a serveis de qualitat, integrals i basats en drets humans, adaptats a la realitat de la COVID-19, amb la implicació d'institucions públiques i organitzacions de la Societat Civil.

Resultats previstos

R1: Consolidada la coordinació del Mecanisme Multisectorial d'Atenció Integrada a víctimes de VBG (MMAIVV) i l'articulació amb la societat civil

 

R2: Millorades les capacitats de les Organitzacions de la Sociedat Civil i de les entitats públiques responsables de l’MMAIVV, per prestar amb qualitat els serveis de prevenció, atenció, assistència legal, acompanyament a les víctimes de violència de gènere i emergència climàtica i drets de dones.

 

R3: Oferida una atenció integrada i de qualitat, adaptada al context de la COVID-19, a les dones víctimes de la violència de gènere que accedeixen als serveis del MMAIVV, amb especial focus en el suport psicosocial i l’acompanyament legal per part de ALDH.

 

R4: Implementades campanyes de sensibilització a través de les xarxes socials per promoure la igualtat de gènere, els drets de la dona i una societat lliure de violència de gènere.

 

R5: Realitzades accions de exigibilitat i incidència política, coordinades amb la societat civil, a nivell nacional i internacional, per l’eradicació de la violència de gènere i la prestació de serveis de qualitat a les víctimes i l’augment de protagonisme i pressupost a l'agenda governamental.

 

R6: Implementades accions d’EpD per a la ciutadania catalana sobre la prevenció de la Violència de Gènere i els drets de les Dones.

 

Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Mozambique
Província de Cabo Delgado (districtes de Montepuez, Ancuabe i Namuno)
Província de Nampula (districtes de Moma, Mogovolas i Murrupula)

Persones beneficiàries

Titulars de drets (Al Sud):
- Víctimes i supervivents de violència pertanyents a grups d'autoajuda: 60 dones
- Víctimes de violència usuàries dels 3 CAIVVs que milloren la seva atenció: 1200 dones
- Víctimes de violència de gènere que reben assessoria i acompanyament legal gratuït fins a la resolució del projecte: 300 dones
- Població en general que participarà en les campanyes de sensibilització a través de les xarxes socials: 200.000 (60% dones
40% homes)
- Universitaris/as que participen en les projeccions de WOMAN: 80 (50% dones 50% homes)
- Població dels barris de Maputo que participen en les projeccions de WOMAN (60% dones 40% homes)
- Altres col·lectius que es beneficien de la millora del mecanisme d'atenció integrada (MMIAVV): 200 (50% dones 50% homes)
- Participants presencials en la II Conferència Internacional sobre DSS i Gènere: 150 (50% dones 50% homes)
- Participants en línia en la II Conferència Internacional sobre DSS i Gènere: 300 (50% dones 50% homes)

Al Nord:
- Assistents dels espais formatius. 240 alumnes dones dels espais formatius. 120 alumnes homes dels espais formatius.
- Assistents de manera presencial en la I Trobada Artístic Internacional per a la prevenció de la violència masclista. 100 dones i 50 homes
- Població catalana que rep missatges de prevenció contra la violència mitjançant la campanya de EpD. 2.000 dones i 1.000 homes.

Pressupost total

265.965,16 €

Finançadors

ACCD