Saltar a contingut

FINALITZAT Enfortiment del Sistema de Salut del municipi de Riberalta (Bolívia) per a reduir la mortalitat i morbiditat degudes al COVID-19

medicusmundi Mediterrània

Garantir el dret a la salut dels habitants del municipi de Riberalta, mitjançant la reducció de la morbimortalitat per COVID-19 (2020)

La intervenció es va centrar en l'enfortiment i preparació de el sistema de salut del municipi de Riberalta, per fer-li front a l'emergència sanitària per COVID-19. En aquest sentit, es va dotar de material de bioseguretat a 170 professionals de salut de l'Municipi, amb Equips de Protecció Personal- EPP, que consistia en el següent: mascaretes, bates quirúrgiques, guants, gorres, protectors facials, tal com es detalla a la font de verificació FVIOE1.1. De la mateixa manera, es va dotar d'equipament mèdic a 6 unitats sanitàries d'atenció COVID-19, necessaris per als serveis d'infermeria i medicina general, com ara: estetoscopi, termòmetre infraroig, tensiòmetre i oxímetre. Es va prestar assessoria tècnica i formació a el personal sanitari, en el maneig de la bioseguretat, així com en reforçar el sistema de salut per a la Vigilància Epidemiològica i la Busca Activa en la comunitat, que contribueixi a respondre de forma adequada a l'emergència sanitària per COVID -19.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/09/2020

Data de finalització

31/12/2020

Soci/s Local/s

Coordinació de Xarxa de Salut 07 Riberalta
Direcció Municipal de Salut de l'Alcaldía de Riberalta
Consell Social Municipal de Riberalta
Hospital Centinela COVID Riberalta
Hospital Matern Infantil Reinum Roine
Hospital General de Riberalta

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Garantir el dret a la salut dels habitants del municipi de Riberalta, mitjançant la reducció de la morbimortalitat per COVID-19

Objectius específics:
1. Garantir la bioseguretat amb Equips Personals de Protecció (EPP) per al personal sanitari de el sistema públic municipal de salut

2. Millorar la capacitat i qualitat en l'atenció a pacients COVID-19

3. Reforçar el sistema de salut per a Vigilància Epidemiològica i la Busca Activa en la comunitat, per respondre de forma adequada a la pandèmia

Resultats previstos

- Socialitzar els objectius de el projecte i definir el llistat d'entrades, materials de bioseguretat i equipament mèdic requerit per a l'atenció sanitària
- Comprat i distribuït material de protecció per als professionals de salut.
- Comprat i dotat l'Hospital sentinella COVID amb instruments i equip mèdic necessari per a l'atenció de casos COVID
- Garantida l'assistència a responsables d'Unitats Sanitàries de el sistema de salut a la recerca activa de casos des de l'estratègia de la SAFCI
- Format les autoritats locals de salut i dirigents socials en la Vigilància Epidemiològica

Zona geogràfica

Amèrica del Sur

Regió/Departament(s)

Municipi de Riberalta, Departament Vaca Diez, Provincia del Beni (Bolivia)

Persones beneficiàries

1.- Personal sanitari: 100

2.- Autoritats locals de salut i dirigents comunitaris: 100 directes i 250 indirectes.

3.- Habitants de Riberalta que rebran atenció en cas de COVID19: 30% de manera directa, un 50% de manera indirecta.

Pressupost total

14.996,81 €

Finançadors

Ajuntament de L’Hospitalet