Saltar a contingut

Periodisme al servei de la prevenció i la incidència política en Violència de Gènere a Sarajevo

medicusmundi Mediterrània

Contribuir a la construcció d'una societat més justa, equitativa i inclusiva que garanteixi la integritat personal i el dret a una vida lliure de violència de les dones de Sarajevo (2020-2021)

La violència contra les dones i la violència domèstica és un dels principals reptes de la societat a Bòsnia i Hercegovina (BiH). Les últimes dades disponibles (2013, Enquesta Nacional elaborada per l'Agència de Gènere de BiH) indiquen que més de la meitat de les dones enquestades van experimentar com a mínim una forma de violència abans dels 15 anys. Les dones joves estan més sotmeses a la violència que les dones grans (la prevalença la taxa de violència entre les dones de 18 a 24 anys és del 56,38% i del 44,2% en el cas de les dones més de 65 anys). Les dades sobre la freqüència de violència indiquen que les situacions de violència no són incidents puntuals si no que aquestes pràctiques es repeteixen sistemàticament. D’altra banda, la inversió pública en matèria de prevenció, atenció i restitució de drets es encara molt deficient. A Sarajevo, només existeix una casa d’acollida per víctimes i un únic centre d’atenció social, psicològica i legal per a dones. Els dos estan finançats, a la seva majoria, per ONGs i parcialment per fons de l’estat. És una necessitat imperant augmentar els fons públics en matèria d’atenció a víctimes.

El projecte “Periodisme al servei de la prevenció i la incidència política en Violència de Gènere a Sarajevo” contribuirà a posicionar l’eliminació de la violència de gènere com una prioritat política i social a la societat de Sarajevo, sumant esforços per a la construcció d'una societat més justa, equitativa i inclusiva que garanteixi la integritat personal i el dret a una vida lliure de violència de les dones de la ciutat. Ha estat identificat i s’executarà amb l’Associació de Periodistes de BiH (Novinar BH) com a contrapart. Hi col·laboren institucions governamentals, entre les que destaca l’Agència de Gènere de BiH i el Ministeri d’Educació, així com entitats de la societat civil, com la Fundació per al Democràcia Local (Fundacija Lokalne Demokracjia – FLD) i les entitats de defensa de drets de dones integrades a la Xarxa SEGURA.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/02/2020

Data de finalització

31/01/2021

Soci/s Local/s

Associació de Periodistes de ByH (BH Novinari)

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Contribuir a la construcció d'una societat més justa, equitativa i inclusiva que garanteixi la integritat personal i el dret a una vida lliure de violència de les dones de Sarajevo

Objectiu Específic:
Contribuir a posicionar la eliminació de la violència de gènere com una prioritat política i social a la societat de Sarajevo

Resultats previstos

1: Millorat el tractament i el report de la problemàtica de la violència de gènere als medis audiovisuals de Sarajevo.

2: Dissenyada e implementada una campanya de incidència política a partir del diagnòstic de necessitats dels serveis d’atenció, prevenció i restitució de drets, per tal d’augmentar el compromís estatal en les polítiques de lluita contra la violència de gènere.

3: Implementats processos de sensibilització en matèria de prevenció de la violència de gènere per a la població juvenil de Sarajevo mitjançant la col·laboració amb la xarxa d'escoles de secundària de la ciutat i l'Associació de Periodistes de BiH. 

4: Implementada una campanya per a la població en general de Sarajevo sobre prevenció de la Violència de Gènere. 

Zona geogràfica

Europa

Regió/Departament(s)

Sarajevo (Bosnia y Herzegovina)

Persones beneficiàries

- Periodistes membres de l'associació de periodistes de BiH: 30
- Alumnes de secundària: 10.200
- Població en general de Sarajevo: 120.200
- Múltiples Sectors: salut, educació, legal, etc .; Dret a la informació; Dret a la vida: 7
- Membres de la Xarxa Segura: 22

Pressupost total

75.152,50€

Finançadors

ACCD