Saltar a contingut

Pla estratègic

Treballem per tal d’eliminar les diferències evitables relacionades amb variables socials, econòmiques, de gènere i ambientals que poden abordar-se amb polítiques públiques.

Amb el Pla Estratègic 2016 – 2019 pretenem reforçar la nostra tasca per tal de contribuir a l’esforç que realitzen les comunitats i els pobles més empobrits del planeta per a promoure el seu desenvolupament, tot dedicant una atenció especial a la dimensió universal i equitativa de la salut.

Aquestes són les tres línies d’acció que ens guiaran per tal d’aconseguir el nostre somni: el dret universal a la salut.

  • El Dret a la Salut. Cooperem per tal d’acabar amb les causes que limiten l’exercici del dret a la salut. Donem suport als pobles per tal que liderin els seus propis processos de desenvolupament. I pressionem els poders polítics per tal d’aconseguir l’enfortiment dels Sistemes Públics de Salut.
  • Transformació Social i Construcció de Ciutadania. Desitgem un món més just i per això treballem amb la ciutadania en una tasca d’informació i de sensibilització social, d’educació en els valors de la justícia social, la solidaritat, la responsabilitat, la denúncia i el compromís.
  • Desenvolupament Associatiu i Suport Social. El nostre model d’organització pot i ha de convertir-se en una eina que augmenti l’impacte i l’efectivitat de medicusmundi en l’entorn canviant en què vivim avui en dia.