Saltar a contingut

Ens organitzem així

medicusmundi és una xarxa internacional a la qual pertanyen organitzacions d’Alemanya, d’Àustria, de Bèlgica, de Benín, d’Espanya, d’Holanda, d’Itàlia, de Polònia i de Suïssa.

La Federació d’Associacions Medicus Mundi a Espanya està constituïda per 12 associacions territorials que actuen amb autonomia, tot compartint un ideari i uns propòsits comuns recollits en el Pla Estratègic 2012 – 2019.

Els òrgans de govern i representació de la Federació són l’Assemblea General i el Consell Executiu. L’Assemblea General està constituïda per representants de totes les Associacions membres. Cadascuna de les associacions que integren la Federació s’organitza al voltant de l’Assemblea, que és l’òrgan suprem i sobirà de govern, i està constituït per tots i totes els socis i les sòcies, i n’és l’òrgan d’expressió de la voluntat social.

També disposen d’una Junta Directiva, que és l’òrgan de govern al qual correspon la gestió i representació dels interessos de l’Associació d’acord amb els seus Estatuts i els de la Federació. Cadascuna de les associacions compta amb una oficina tècnica i persones voluntàries, associades i contractades.