Saltar a contingut

Ruanda

Projectes en marxa

Notícies

Sobre aquest país

Població total

11.620.000

Mortalitat infantil

28

Ingrés nacional brut cápita

1630

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,483 (163)

Esperanza de vida en néixer h/m

64

Despesa total en salut per habitant

52

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

7.5

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial