Saltar a contingut

Guatemala

Projectes en marxa

Notícies

Sobre aquest país

Població total

16.652.000

Mortalitat infantil

22

Ingrés nacional brut cápita

7250

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,627 (128)

Esperanza de vida en néixer h/m

72

Despesa total en salut per habitant

233

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

6.2

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial