Saltar a contingut

Hondures

Sobre aquest país

Població total

8.721.000

Mortalitat infantil

15

Ingrés nacional brut cápita

4570

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,606 (131)

Esperanza de vida en néixer h/m

73

Despesa total en salut per habitant

212

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

8.7

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial