Saltar a contingut

Senegal

Projectes en marxa

Notícies

Sobre aquest país

Població total

14.907.000

Mortalitat infantil

36

Ingrés nacional brut cápita

2330

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,466 (170)

Esperanza de vida en néixer h/m

66

Despesa total en salut per habitant

50

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

4.7

Font:

Informe de Desarrollo y Banco Mundial