Saltar a contingut

Com treballem


La reflexió, l’anàlisi, l’intercanvi d’experiències, el desenvolupament d’estratègies i campanyes de sensibilització i denúncia en el Nord i en el Sud són les nostres claus.

Amb aquesta finalitat necessitem una base social sòlida i àmplia que presti suport a la nostra missió i promogui la construcció d’una societat diferent, i requereix unes relacions de partenariat basades en el llarg termini, l’acompanyament mutu, l’horitzontalitat i la reciprocitat. D’aquí que:

  1. Les intervencions de desenvolupament reposin sobre la promoció dels drets humans i les capacitats locals.
  2. Les accions de cooperació promoguin la participació de totes les persones i comunitats implicades en les accions de desenvolupament, partint de les estratègies i iniciatives locals.
  3. Les intervencions s’adeqüin a les condicions de les comunitats amb les quals cooperem, seleccionant les opcions d’acord amb les necessitats de cada comunitat, ja siguin de caràcter sanitari o d’una altra mena.
  4. Treballem en programes d’Educació per a la Ciutadania Global amb el propòsit de generar consciències crítiques, i fer que cada persona sigui responsable i activa per tal de construir una nova societat, tant en el Nord com en el Sud.
  5. Dialoguem i incidim en les polítiques de cooperació i salut mantenint els principis que com a organització ens defineixen.
  6. Incorporem l’enfocament de gènere en el conjunt d’accions.
  7. Ens coordinem i col·laborem amb d’altres ONG i agents del desenvolupament, des de l’autonomia i la participació responsable de cadascú.
  8. Rendim comptes i mantenim una total transparència de les nostres intervencions.
  9. Busquem contínuament la més gran eficiència possible, sense que condicioni en cap cas l’eficàcia