Saltar a contingut

FINALITZAT Medicaments essencials a la RASD (Sàhara Occidental)

medicusmundi Mediterrània

Ampliació del laboratori de producció i millora dels processos d'elaboració de medicaments als campaments sahrauís a Tindouf (Algèria).

Títol oficial del programa: Homologació de les infraestructures, equipaments i procediments de treball segons les Normes de Bones Pràctiques d'Elaboració del Laboratori de producció de medicaments Mohamed Embarek Fakal·la, per tal de millorar l'accés i la disponibilitat de medicaments per a la població dels campaments de refugiats sahrauís a Tindouf (Algèria).

Es tracta d'un projecte de continuïtat, iniciat el 1992 arran dels primers viatges de personal de medicusmundi Catalunya als campaments de refugiats sahrauís situats prop de la ciutat algeriana de Tindouf, en la "hammada", la zona més inhòspita del desert del Sàhara, on la població sahrauí viu refugiada des de 1975. Després de diverses fases de construcció, equipament i formació del personal, el 1998 es va iniciar la producció de medicaments, que ha continuat de manera ininterrompuda fins a l'actualitat.

L'objectiu general d'aquest projecte des del seu inici ha estat millorar l'atenció sanitària de la població dels campaments, contribuint a una major disponibilitat de medicaments essencials i a fer un ús racional d'aquests, així com la formació del personal del laboratori.

Aquesta fase (2011-2017) preveu una ampliació de les infraestructures i equipaments disponibles, així com una major adequació a les normes de Bones Pràctiques d'Elaboració de medicaments, sense aturar la producció de medicaments essencials per a la seva distribució en els campaments.

Sobre aquest projecte

Objectiu del projecte

Adequar les infraestructures, els equipaments i els procediments de treball segons les normes de bones pràctiques (BPE) del Laboratori de Medicaments Essencials Mohamed Embarek Fakal·la per tal de millorar l'accés i la disponibilitat de medicaments per a la població dels campaments de refugiats sahrauís a Tindouf (Algèria).

Resultats previstos
  1. Rehabilitat i condicionat el laboratori de medicaments essencials
  2. Remodelat el sistema de procediments i de gestió del Laboratori de Producció de Medicaments Essencials, de manera que sigui operatiu i eficient.
  3. Estandarditzades i implementades les tècniques d'anàlisi de control de qualitat de les matèries primeres i del producte acabat.
  4. Realitzades les formacions per a la capacitació metodològica i tècnica del personal Informada i sensibilitzada la població catalana sobre el conflicte del Sàhara Occidental i sobre la situació social i sanitària als campaments de refugiats de Tindouf.
Zona geogràfica

Nord d'Àfrica

Regió/Departament(s)

Campaments de refugiats de Tindouf

Nº de mesos

60

Persones beneficiàries

Recursos humans del Sistema Nacional de Salut, població general.

Total persones beneficiàries

160.000

Dones

80.000

Homes

80.000

Pressupost total

981.372,26 euros

Finançadors

Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Fons Català

Ajuntament de Molins de Rei

Ajuntament de Palafrugell

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Fundació Probitas

Personal cooperant

María Elena del Cacho - Coordinadora

Mohamed Lamin Abdi - Director

Mulay Masud - Tècnic

Salama Azman Hussein - Tècnic

Salama Azman Bnu - Tècnic

Mayidi Bah - Tècnic

Bachir Saleh - Tècnic

Brahim Ahmed - Tècnic

Heya Hosein - Tècnica

Mahfuda Mohamed Chej - Tècnica

Fatimetu Mohamed - Administrativa