Saltar a contingut

Bolívia

Projectes en marxa

Notícies

Sobre aquest país

Població total

10.985.000 habitantes

Mortalitat infantil

27

Ingrés nacional brut cápita

6290

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,662 (119)

Esperanza de vida en néixer h/m

68

Despesa total en salut per habitant

209

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

6.3

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial