Saltar a contingut

Avançant cap a la salut universal basada en l'atenció primària de salut en el municipi de Riberalta

medicusmundi Mediterrània

Ampliar l'accés equitatiu a una salut integral, integrada i de qualitat, centrada en la persona, la família i la comunitat, amb èmfasi en la promoció de la salut i la prevenció de les malalties al Municipi de Riberalta, Bolívia (2023-2025)

El municipi de Riberalta, a l'Amazònia Boliviana, presenta unes característiques de desenvolupament molt particulars, marcades per una baixa inversió social i un aïllament que en condiciona l'economia. Com a resultat el perfil sociosanitari de la població està marcat per forta presència de malalties infectocontagioses, embaràs adolescent, altes taxes de desnutrició crònica i aguda, especialment, a la població infantil. La xarxa de salut desproveïda d'equipament i material adequat, els recursos humans amb debilitats a la pràctica clínica a causa d'una formació limitada, un sistema d'informació i vigilància epidemiològica infrautilitzat i fragmentat, i escasses accions comunitàries, limiten la capacitat d'atenció a la població , incloent la capacitat d'avançar-se a esdeveniments sanitaris endèmics (dengue) o pandèmics (COVID-19).
El programa incidirà de manera estructural a millorar els serveis de salut, enfortint l'Atenció Primària en Salut, amb millores d'infraestructures i equipaments, formació del personal sanitari, enfortiment de l'anàlisi de la informació sanitària i mitjançant una estratègia integral que incideixi en els determinants socials de la salut amb focus en la població més vulnerable, com és una estratègia de resposta a la violència de gènere, a l'accés a ocupació, a l'accés a aliments nutritius saludables i l'accés a l'educació i participació sanitària, amb la suma de totes les iniciatives, contribuir a lexercici del dret a la salut de població.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/01/2023

Data de finalització

31/12/2025

Soci/s Local/s

Red de Salud 07 Riberalta

Nº de mesos

36

Objectiu del projecte

Objectiu General: Ampliar l'accés equitatiu a una salut integral, integrada i de qualitat, centrada en la persona, la família i la comunitat, amb èmfasi en la promoció de la salut i la prevenció de les malalties al Municipi de Riberalta, Bolívia.

Objectiu Específic 1: Enfortir el sistema públic de Riberalta sobre la base de l'Atenció Primària de Salut (APS)

Objectiu Específic 2: Reduir les inequitats de salut de la població de Riberalta mitjançant la incidència en Determinants Socials de la Salut claus com l'accés a l'aigua, l'accés a l'ocupació, l'educació i la nutrició.

Resultats previstos

R1: Ampliada i reforçada la xarxa d'unitats sanitàries d'atenció primària per a l'augment de les cobertures sanitàries i la disponibilitat i l'accessibilitat dels serveis.

R2: Reforçada la formació dels i les professionals de salut de la xarxa pública municipal per a la millora de la qualitat dels serveis.

R3: Millorats els processos de planificació i gestió municipal, incloent-hi la recollida, l'anàlisi i la presa de decisió en base a informació sanitària rigorosa i en temps (Sistema d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica).

R4: Implementar un programa de suport a emprenedories productives socials i solidàries per a la millora dels ingressos econòmics de les famílies més vulnerables, amb especial focus en dones joves.

R5: Implementar un programa de producció d'aliments saludables a partir diniciatives agrícoles i el desenvolupament d'horts familiars diversificats.

R6: Desenvolupar un programa de promoció de salut en col·laboració amb els responsables de salut, les instàncies educatives i els principals actors barrials del municipi, amb una incidència especial en la promoció d'hàbits d'alimentació saludables.

Zona geogràfica

Amèrica del Sur

Regió/Departament(s)

Municipio de Riberalta, Departamento Vaca Diez, Provincia del Beni (Bolivia)

Persones beneficiàries

Persones beneficiàries directes: 24.416
Persones beneficiàries de forma indirecta: 113.104

Pressupost total

1.078.316 €

Finançadors

Generalitat Valenciana