Saltar a contingut

Moçambic

Projectes en marxa

Notícies

Sobre aquest país

Població total

26.424.000

Mortalitat infantil

53

Ingrés nacional brut cápita

1120

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,416 (180)

Esperanza de vida en néixer h/m

55

Despesa total en salut per habitant

42

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

7

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial