Saltar a contingut

Mali

Projectes en marxa

Notícies

Sobre aquest país

Població total

15.742.000

Mortalitat infantil

68

Ingrés nacional brut cápita

1510

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,419 (179)

Esperanza de vida en néixer h/m

58

Despesa total en salut per habitant

48

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

6.9

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial