Saltar a contingut

República Democràtica del Congo

Projectes en marxa

Notícies

Sobre aquest país

Població total

73.189.000

Mortalitat infantil

68

Ingrés nacional brut cápita

650

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,433 (176)

Esperanza de vida en néixer h/m

59

Despesa total en salut per habitant

12

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

2.6

Font:

Informa de Desarrollo Humano y Banco Mundial