Saltar a contingut

Programa d'incidència curricular, formació i promoció de l'activisme pel dret a la salut en la UIB

medicusmundi Mediterrània

Construcció col·lectiva en l'àmbit de l'educació superior a la Universitat de les Illes Balears per posar el focus en les mancances i les potencialitats de la universitat com a agent clau de transformació social a l'hora de fomentar i vehicular coneixements, actituds i pràctiques que promoguin la formació de professionals amb una mirada crítica i compromesa amb la defensa dels drets humans i, en particular, del dret a la salut.

El programa té per objectiu l'aprofundiment en la incorporació i la promoció de les temàtiques relacionades amb el del dret a la salut i la salut global en els plans docents dels estudis de ciències de la salut de la UIB, a través de la mirada i les metodologies pròpies de la EpTS.

La segona fase d'aquest programa, per tant, es concep mitjançant la facilitació d'una sèrie de processos d'investigació i d'incidència curricular en les facultats de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia i Psicologia fomentant el treball enxarxat entre membres dels equips de deganat, professorat, estudiants i moviments social per a la integració de la EpTS a la universitat mitjançant propostes transformadores dels plans docents i col·laboracions estables en el temps.

Així mateix, busca la generació de nous espais de formació, sensibilització i activisme estudiantil mitjançant l'acostament a la mirada al sud global i a les eines essencials per a la mobilització estudiantil transformadora i saludable.

Els dos àmbits d'actuació paral·lels -Incidència curricular i formació i promoció de l'activisme- prenen un sentit de complementarietat per abordar l'objectiu de trencar la dicotomia Nord / Sud en l'hora d'assumir i actuar sobre les causes que perpetuen la vulneració del dret a la salut dels pobles des de l'educació formal i de fomentar una ciutadania global crítica amb la realitat que l'envolta, apoderada cap als processos de transformació social.

Sobre aquest projecte

Objectiu del projecte

Contribuir a la construcció d'una educació superior compromesa amb la defensa i la garantia dels drets humans promovent una ciutadania global, crítica i mobilitzada cap a l'erradicació de les desigualtats i la defensa del dret a la salut al món.

Objectiu Específic: Enfortir i promocionar la integració del dret a la salut i la salut global en els estudis de grau i en l'àmbit de l'activisme universitari a la UIB.

Resultats previstos

1. Facilitat un procés participatiu d'incidència curricular amb caràcter permanent entre agents universitaris i altres agents socials per a la integració del dret a la salut i la salut global en els estudis de grau de la UIB.

2. Impulsats espais de formació i/o reflexió i aprenentatge entre l'alumnat i els PDI al voltant de la defensa del dret a la salut i la salut global, en xarxa amb iniciatives col·lectives i/o moviments socials del territori balear.

Nº de mesos

12

Data d'inici

01/10/2021

Data de finalització

30/09/2022

Finançadors

Govern Balear

Pressupost total

36.289,64 €

Informació de contacte

mediterrania@medicusmundi.es