Saltar a contingut

Atenció sociosanitària d'emergència a la població desplaçada reassentada als districtes de Ancuabe, Montepuez i Namuno (Cabo Delgado, Moçambic).

medicusmundi Mediterrània

Amb aquest projecte, es donarà suport a persones afectades pel conflicte armat que té lloc a la província de Cabo Delgado, Moçambic. Persones vivint a 5 centres de reassentament dels districtes d'Ancuabe, Montepuez i Namuno rebran suport psicosocial per tal de mitigar els efectes de la violència. També es reforçarà el treball de 3 unitats de salut de la zona amb material medicoquirúrgic per poder donar l'atenció sanitària necessària al conjunt de la població.

En un context de conflicte armat, milers de famílies del Cap Delgado han hagut de deixar casa seva per buscar refugi a la part Sud de la província. Moltes han hagut de deixar casa seva en condicions traumàtiques, havent pogut patir episodis de violència. Es té, per tant, considerar la salut de les persones no només des del punt de vista físic sinó també des de punt de vista psicosocial. Ara moltes persones desplaçades viuen a Centres de Reassentament i veuen amenaçat el seu dret a la salut, la capacitat del Ministeri de salut queda insuficient per respondre a les seves necessitats. El projecte contribuirà a donar una atenció psicosocial especialitzada a les persones que ho necessitin. D'altra banda, reforçarà la capacitat operativa dels Centres de Salut de la zona a través de la dotació de material medicocirúrgic per a l'atenció al conjunt de la població.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/06/2023

Data de finalització

30/11/2023

Soci/s Local/s

Direcció Provincial de Salut de Cabo Delgado (DPS-CD)
Servei Provincial de Salut de Cabo Delgado (SPS-CD)

Nº de mesos

6

Objectiu del projecte

Millorar la salut mental i el suport psicosocial de la població desplaçada dels districtes d'Ancuabe, Namuno i Montepuez, a la província de Cabo Delgado (Moçambic). De manera específica, es contribuirá a la millora de la prestació de serveis de salut mental i suport psicosocial en 5 centres de reassentament dels districtes d'Ancuabe, Namuno i Montepuez, a la Província de Cabo Delgado (Moçambic).

Resultats previstos

Reforçades les capacitats de les unitats sanitàries de Metoro, Mirate i Nanrapa per ofrir atenció bàsica en salut mental i suport psicosocial a la població desplaçada.
Millorada l'atenció en salut mental i suport psicosocial a nivell comunitari en 5 centres de reassentament amb el focus en les dones en situació de vulnerabilitat.

Zona geogràfica

Mozambique

Regió/Departament(s)

Cabo Delgado

 

Persones beneficiàries

Directes: Total 7.141 Dones 1.893 Homes 1.386 Nens/Nenes 3.862
Indirectes: Total 135.842 Dones 67.726 Homes 64.254

Finançadors

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

Pressupost total

50.643,61 €

Informació de contacte

mediterrania@medicusmundi.es