Saltar a contingut

La Utòpica: Xarxa d'iniciatives de transició ecosocial del territori balear. (2a fase)

medicusmundi Mediterrània

L'objectiu del present projecte és catalitzar la transició ecosocial justa, convertint-se en un instrument al servei de les iniciatives - implicades d'alguna manera en promoure-la - presents al territori balear i, alhora, de la població general no organitzada. L'eina mitjançant la qual es va definint respecte a quines iniciatives està al servei el projecte és la pàgina web (lautopica.org), la qual disposa  d'un llistat i un mapa interactiu on figuren totes elles i des dels quals es pot accedir a una fitxa pròpia de cada iniciativa amb informació detalllada d'aquesta. 

D'altra banda, en aquesta segona fase, s'emprendran diversos processos que afavoriran la socialització de La Utòpica com a instrument i, paral·lelament, l'aterratge de la mirada local-global entre la pròpia comunitat d'iniciatives i seguidores particulars del projecte.

La Utòpica té per objectiu promoure la visibilització, l'enfortiment, la participació social i el treball en xarxa de les iniciatives actives a les Illes Balears en matèria de transició i transformació cap a una justícia ecosocial amb impacte local-global. Aquest es vol assolir mitjançant diverses línies d'acció, destacant:   
- L'impuls d'una plataforma web pròpia on quedin recollides totes aquelles iniciatives que encaixen amb els principis del projecte.
- L'oferta de formacions gratuïtes a les impulsores d'iniciatives, potenciant les dinàmiques de relació basades en el bontracte, una visió crítica i un enfocament local-global i, en definitiva, aspectes clau pel seu sosteniment i augment del seu abast.  
- La implementació d'un servei de facilitació a la participació social dirigit a persones de la població general no organitzades. 

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/02/2023

Data de finalització

30/01/2024

Nº de mesos

12

Objectiu del projecte

OG: Contribuir a la justícia ecosocial global des de l'abordatge dels determinants socials i ecològics de la salut i l'establiment d'aliances estratègiques per a la transformació i emancipació social.    
OE: Promoure la visibilització, l'enfortiment, la participació social i el treball en xarxa de les iniciatives actives a les Illes Balears en matèria de transició i transformació ecosocial amb impacte local-global   

Resultats previstos

(R.1)
Ampliada, actualitzada i mantenida l'eina web i la xarxa La Utòpica.   

(R.2)
Enfortida la governança comunitària i millorada la cohesió entre iniciatives de La Utòpica.

(R.3)
Ampliada la comunitat de La Utòpica i posada en marxa del servei de participació social. 

(R.4)
Executat el Pla de Comunicació externa 2023.

Finançadors

Direcció General de Cooperació i Ajuntament de Palma

Pressupost total

77.000,00€

Informació de contacte

mediterrania@medicusmundi.es

Consorci

Enginyeria sense Fronteres

www.lautopica.org