Saltar a contingut

Minerals crítics en conflicte: respostes des de la compra pública, la indústria joiera i la formació-acció per a un consum responsable

medicusmundi Mediterrània

Promovem pràctiques de contractació pública i de joieria responsable amb impacte positiu en les comunitats mineres del Sud global, així com eines d'acció en clau de justícia ambiental entre la població jove i la ciutadania de diferents municipis de la província de Barcelona.

En un context d’emergència climàtica i d’escassetat de combustibles fòssils, les noves polítiques locals i europees afavoreixen una transició verda basada en la mobilitat elèctrica, amb una alta implicació de minerals crítics en conflicte. Igualment, les matèries primeres emprades en la indústria joiera estan associades a greus violacions de drets humans i ambientals. També un bon nombre de productes del nostre consum quotidià. 

El projecte vol generar coneixement crític al voltant dels impactes negatius en les cadenes de subministrament de determinats recursos minerals, particularment en la fase d'extracció, i, alhora, incidir en els processos de contractació pública i en la transformació del sector joier per tal que avancin en una direcció més responsable. També inclou el treball amb població jove mitjançant propostes educatives amb metodologia d'Aprenentatge i Servei.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/01/2023

Data de finalització

31/12/2024

Nº de mesos

24

Objectiu del projecte

OG: Contribuir a la construcció d’unes institucions públiques i d’una indústria joiera compromeses amb els drets humans de les comunitats mineres del Sud, la salut i el medi ambient globals, i a la formació d’una ciutadania crítica que s’activa i mobilitza, totes elles amb capacitat per incidir en un model de producció i consum més just, democràtic i sostenible.

OE: Desencadenar pràctiques innovadores de compra pública i de joieria responsables, així com eines d’acció en clau de consum transformador entre la població jove i la ciutadania, mitjançant la facilitació d’espais de participació i treball enxarxat que incorporen actuacions d’incidència política, recerca, formació, sensibilització i comunicació.
 

Resultats previstos

R1: Impulsada la creació de coneixement, l’anàlisi i el desenvolupament de propostes conjuntes d’aplicació als processos de contractació pública locals per contribuir a revertir les vulneracions de drets en les cadenes de subministrament de vehicles elèctrics. 

R2: Facilitat un procés de transformació en el sector joier del territori que deriva en la creació de nous recursos i eines útils vers l’adopció de pràctiques de joieria responsable i l’ús de minerals justos i traçables.

R3: Generat aprenentatge teoricopràctic amb metodologia ApS amb grups de joves en l’àmbit de l’educació formal i no formal sobre justícia ambiental i global ,i posades en joc eines de sensibilització i comunicació pel canvi.

R4: Produïdes noves eines comunicatives per fomentar el consum responsable i l’ESS, i teixides aliances amb mitjans de comunicació per a la creació de continguts periodístics sobre minerals crítics i les alternatives existents.
 

Finançadors

Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

Pressupost total

12.7914,74€

Informació de contacte

mediterrania@medicusmundi.es

https://origengoldforfuture.org/