Saltar a contingut

Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials en els campaments sahrauís en Tindouf (Algèria)

medicusmundi Mediterrània

Millorar l’atenció sanitària de la població dels campaments sahrauís a Algèria, incidint en la disponibilitat i accés als medicaments (2021-2023)

Aquest projecte dóna continuïtat al treball de desenvolupament iniciat el 1992 per medicusmundi Catalunya als campaments de refugiats sahrauís.

medicusmundi Mediterrània (abans medicusmundi Catalunya) va començar a treballar en aquests campaments amb un projecte d'assistència farmacèutica el qual incloïa, en la seva fase final, la construcció d'un Laboratori de Producció de Medicaments. Aquest laboratori tenia com a objectiu final la producció d'un seguit de medicaments essencials destinats a cobrir les necessitats sanitàries bàsiques de la població minimitzant la dependència sense dependre des de l'exterior. 

Al febrer de 1996 es va inaugurar l'estructura física del laboratori a Rabuni, el centre neuràlgic de tots els campaments i l'indret en el qual es podia trobar aigua canalitzada i electricitat, les dues eines imprescindibles per al funcionament del laboratori. La construcció es troba en el recinte hospitalari  Bachir Saleh de Rabuni i a uns 13 km de la Farmàcia Central, de la que el laboratori depèn directament. La Farmàcia Central s'encarrega de la distribució a totes les Wilayes dels medicaments que arriben als campaments per diferents vies (l'ACNUR a través de la Mitja Lluna Roja i altres ONGs, bàsicament).

En aquests 22 anys de l’inici del funcionament del laboratori de producció s’han assolit  tasques i reptes molt importants, per una banda destacar el bon funcionament del laboratori i de l’equip, sense la seva fidelitat no es podria haver continuat amb aquest projecte. Per altra banda l’ adequació de la infraestructura, amb les millores necessàries i amb l’ instal·lació de dues “Sales Blanques”, han suposat un gran salt de qualitat en el plantejament i la reorganització del treball general del laboratori. La reorganització del treball passa per poder tenir una eina de treball com són les guies i normes de treball, recollides en un dossier de “ Bones Pràctiques d’Elaboració de Medicaments”.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/01/2021

Data de finalització

31/12/2023

Soci/s Local/s

 

Ministeri de Salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD)

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Millorar l’atenció sanitària de la població dels campaments sahrauís a Algèria, incidint en la disponibilitat i accés als medicaments

Objectiu Específic:
Mantenir el  treball del Laboratori de Producció de Medicaments Essencials per assegurar la disponibilitat i l’ ús racional del Medicament

Resultats previstos

1 - Seguiment del sistema de Gestió del Laboratori, del Manual de Procediments Normalitzat de treball (PNTs)
2 - Garantida la producció de medicaments assegurant tècniques d’anàlisi de control de qualitat en tot el procés de la fabricació i el manteniment dels equips e instal·lacions especifiques de la infraestructura.
3- Realitzades les formacions continuades per a la capacitació metodològica i tècnica del personal del Laboratori.
4 - Informada i sensibilitzada la població Catalana sobre la situació social i sanitària als campaments de refugiats de Tindouf.

Zona geogràfica

 

Magreb i Orient Mitjà

Regió/Departament(s)

 

Campaments de refugiats sahrauís a Tindouf, (Algèria)

Persones beneficiàries

Beneficiaris directes:
• La població que és atesa a l'Hospital Nacional Bachir Saleh en Rabuni i en alguns departaments mèdics, especialment oftalmologia, urologia, medicina general,) proves diagnòstiques (ecografia)
• Personal tècnic sanitari relacionat amb el circuit del medicament en els campaments, número estimat 20 persones.

Beneficiaris indirectes:
• Tota la població dels campaments sahrauís, estimats en 150.000 persones. La major part de la població dels campaments són dones, nens i persones majors.
• La Farmàcia Central, que és l'encarregada del subministrament de medicaments a totes les wilayas.

Pressupost total

185.724,65 €

Finançadors

Fons Català