Saltar a contingut

Contribuir al dret a la salut mitjançant el reforç de polítiques d'atenció primària en la comuna de Safané.

medicusmundi Mediterrània

Contribuir a el Dret a la Salut de la comuna de Safané mitjançant el reforç de les polítiques d'Atenció primària en Salut (2020-2023)

El projecte "Contribuir al dret a la salut mitjançant el reforç de les polítiques d'atenció primària és la comuna de Safané" és una clara aposta pel reforç de sistema local públic de salut de la comuna i la col·laboració activa amb la societat civil per a la millora de les condicions de vida de la població, i en particular, de grups vulnerables com és el cas de les dones joves embarassades, amb un clar enfocament de drets i gènere des de la pròpia identificació, a l'execució de cada acció i l'avaluació de el seu impacte.
Es treballarà en col·laboració directa amb l'Alcaldia de Safané (contrapart) i els serveis descentralitzats de l'Ministeri de Salut de Burkina a la zona, Regió i Districte Sanitari de Dedougou (col·laborador) per a l'enfortiment de sistema local de salut des de tres abordatges de millora: (1) en cobertures sanitàries mitjançant la rehabilitació i expansió de la xarxa sanitària comunal; (2) en quantitat i qualitat dels recursos humans per a l'augment de cobertura i qualitat de l'atenció i (3) en planificació, participació i gestió sanitària comunal per maximitzar els escassos recursos que destina el ministeri de salut i l'harmonització amb els actors que col·laboren amb el districte sanitari.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/09/2020

Data de finalització

31/08/2023

Soci/s Local/s

Ayuntamiento de Safané
Asociación ADEP
Escuela nacional de la salud pública (ENSP)

Objectiu del projecte

Objectiu General:
Contribuir a el Dret a la Salut de la comuna de Safané mitjançant el reforç de les polítiques d'Atenció primària en Salut.

Objectius específics:
1- Enfortir des d'un enfocament de drets l'oferta, capacitat instal·lada i de resposta de el sistema de salut local.
2 - Millorar els coneixements de la població de la comuna de Safané, especialment de dones joves en situació vulnerables, sobre educació sanitària, hàbits saludables i prevenció de malalties mitjançant polítiques efectives d'intervencions comunitàries basades en els Determinants Socials de la Salut i executades en col·laboració amb la societat civil.

Resultats previstos

- Ampliada la cobertura sanitària de la població de Safané mitjançant l'ampliació i millora de la xarxa sanitària local.
- Millorades les capacitats dels recursos humans de el Sistema Nacional de Salut per a una atenció clínica de qualitat en el Districte Sanitari de Dedougou, i particularment a la Comuna de Safané.
- Enfortits els processos de planificació per a una gestió sanitària eficaç i correctament pressupostada, potenciant la participació ciutadana i de la societat civil en la monitoria de les polítiques públiques de salut.
- Enfortits la formació, processos, procediments i instruments que aplica la xarxa municipal de salut, així com el material educatiu per a realitzar visites familiars integrals orientades a modificar hàbits i estils de vida no saludables.
- abordats els temes d'autocura, enfocament de drets, SSR, Planificació Familiar, a les escoles i comunitats.
- Enfortida l'atenció integral a dones joves en situació de vulnerabilitat mitjançant suport sociosanitari, orientació laboral i inserció en el mercat laboral.

Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Comuna de Safané, Región de Boucle de Mouhoum (Burkina Faso)

Persones beneficiàries

Beneficiaris directes:
- Habitants de les àrees pròximes al CSPS de Kongosso (4.390 persones, de les quals 2.221 són dones)
- Habitants de les àrees pròximes al CSPS de Pakolé (6.697 persones, de les quals 3.338 són dones)
- Alumnes de ENSP (125 alumnes, dels quals 75 són dones)
- Agents de salut en el districte de Dedougou (75 agents de salut, 45 són dones)
- Agents socials en el districte de Dedougou (80 dels quals 48 són dones)

Pressupost total

280.801,29 €

Finançadors

Generalitat Valenciana