Saltar a contingut

Perú

Projectes en marxa

Notícies

Sobre aquest país

Població total

31.490.000

Mortalitat infantil

12

Ingrés nacional brut cápita

11440

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,734 (84)

Esperanza de vida en néixer h/m

75

Despesa total en salut per habitant

359

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

5.5

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial