Saltar a contingut

Mauritània

Sobre aquest país

Població total

3.719.000

Mortalitat infantil

59

Ingrés nacional brut cápita

3710

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,506 (156)

Esperanza de vida en néixer h/m

63

Despesa total en salut per habitant

49

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

3.8

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial