Saltar a contingut

Etiòpia

Sobre aquest país

Població total

92.256.000

Mortalitat infantil

36

Ingrés nacional brut cápita

1500

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,442 (174)

Esperanza de vida en néixer h/m

64

Despesa total en salut per habitant

27

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

4.9

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco