Saltar a contingut

Enfortint capacitats del sistema municipal de salut i de la ciutadania de Riberalta per a garantir el control i innocuïtat dels aliments i la preparació davant emergències sanitàries (COVID 19)

medicusmundi Mediterrània

Garantir el dret a salut dels habitants del municipi de Riberalta, mitjançant la reducció de malalties associades a una deficient manufactura d'aliments i a emergències sanitàries (COVID 19) (2020-2021)

La proposta contribuirà a el dret a la salut de la població de Riberalta, en concordança amb les polítiques de salut nacionals. Enfortirà capacitats de el sistema de salut pública i garantirà el control sanitari dels aliments. Addicionalment, ia causa de la crisi de l'COVID 19, s'enfortirà la capacitat de resposta davant d'emergències sanitàries. Es preveu: (1) assistència i formació tècnica a el personal sanitari en les dues temàtiques; (2) contribuir amb material de bioseguretat pa ra els treballadors de salut que realitzen el control sanitari en mercats i altres espais públics; (3) Dotar d'equipament mèdic i material de bioseguretat per a les Brigades d'Atenció en Salut Comunitària; (4) Formar les associacions de vendedore s en bones pràctiques en la manufactura d'aliments i als titulars de dret; (5) implementar una estratègia d'intervenció comunitària sobre alimentació saludable i protecció davant el COVID 19; (6) contemplarà accions transversals per promoure d rets de dona en tota l'acció.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/10/2020

Data de finalització

30/09/2021

Soci/s Local/s

Coordinación de Red de Salud 07 Riberalta

Objectiu del projecte

Objectius General:
Garantir el dret a salut dels habitants del municipi de Riberalta, mitjançant la reducció de malalties associades a una deficient manufactura d'aliments i a emergències sanitàries (COVID 19)

Objectiu Específic:
Enfortir la capacitat de l'Municipi de Riberalta, tant des del Sistema de Salut com de la ciutadania, en la millora de l'control d'aliments i la preparació i resposta davant d'emergències sanitàries (COVID 19).

Resultats previstos

R.1 Enfortit el sistema municipal de control i innocuïtat d'aliments i preparat davant d'emergències sanitàries (COVID 19)

R.2 Implementats els procediments per a una adequada manufactura d'aliments i les mesures preventives i de mitigació de pandèmies (COVID), al Mercat Central de Riberalta i en el Menjador "Don Chacho" del municipi Riberalta

R.3 Implementada una estratègia de comunicació per a la Ciutadania de sobre alimentació segura i saludable i preparació davant emergències sanitàries (COVID 19)

Zona geogràfica

Amèrica del Sud

Regió/Departament(s)

Municipi de Riberalta, Departament Vaca Diez, Provincia del Beni (Bolivia)

Total persones beneficiàries

- Associació de venedors d'aliments: 30 M, 15 H
- Consell Social Municipal de Salut: 8 M, 15 H
- Federació de Juntes Veïnals: 5 M, 5 H
-Treballadors de salut: 30 M, 48 H
- Inspectors i guàrdies municipals de la Intendència Municipal: 40 M, 36 H
- Nen i nenes menors de 5 anys: 120 M, 130 H
- Dones embarassades: 300
- Mares i pares de família de nens menors de 5 anys: 500 M, 700 H
- Població en general: 5000 M, 6000 H

Pressupost total

143.496,38 €

Finançadors

Govern Illes Balears