Saltar a contingut

Nous reptes de la cooperació sanitària valenciana: Afermant les XSS a la Comunitat Valenciana.

medicusmundi Mediterrània

Construcció col·lectiva d'un manual de bones pràctiques de la cooperació valenciana que permeti a les entitats que formen part de les RSS de la C.Valenciana incorporar els aprenentatges obtinguts entre totes les entitats en matèria de cooperació a el desenvolupament.

El projecte proposa la utilització de l'Agenda 2030 com a mecanisme per a promoure el compromís de les entitats que formen part de les xarxes en la creació d'un Manual de Bones pràctiques de la Cooperació Sanitària Valenciana que estigui basada en els drets humans i en la consecució de les metes i ODS de l'Agenda 2030 relacionats amb la salut des de la perspectiva dels Determinants Socials de la salut. Per a la construcció d'aquest manual, es formaran grups de treball compostos per membres de les diferents entitats de les tres xarxes provincials, per impulsar un procés formatiu i de construcció col·lectiva, per al qual es comptarà amb la participació de TdR i TDO tant interns com externs a les XSS.

Per a la consecució d'aquests fins, es proposa la implementació d'un conjunt d'accions durant un període de temps de 24 mesos dirigides a:
• Enfortir les capacitats de membres d'entitats locals, socials i sanitàries valencianes (TdR), per a l'anàlisi crítica en matèria de Dret a la salut i la construcció col·lectiva de Bones Pràctiques de la cooperació sanitària, amb enfocament de drets humans i des de l'Agenda 2030.
• Enfortir les capacitats d'entitats locals, socials i sanitàries valencianes (TdR), per sensibilitzar i mobilitzar TdR i TDO a través de la posada en valor de la cooperació sanitària amb enfocament de drets humans i des de l'Agenda 2030.
• Sensibilitzar la ciutadania valenciana i les organitzacions i sectors més rellevants entorn la cooperació sanitària valenciana mitjançant processos de reflexió crítica, debat i comunicació transformadora.
El Manual de bones pràctiques a construir de forma col·lectiva ha de complir sobretot amb dos propòsits. D'una banda, servirà com informació sobre la situació d'una entitat pel que fa a les seves actuacions en matèria de cooperació internacional sanitària tenint en compte els criteris relacionats amb els Drets Humans i l'Agenda 2030, ODS i metes relacionats amb la salut, des de la perspectiva dels DSS, sota els enfocaments de gènere i interculturalitat. Així, es podran detectar aquelles qüestions a millorar per aconseguir una incorporació adequada de l'Agenda 2030 des dels enfocaments plantejats.
D'altra banda, les entitats locals i socials valencianes del sector de la salut comptaran amb espais de participació social que els permetin construir un marc de treball comú i compartit per exercir un paper actiu en la promoció de l'enfocament de drets humans i des de l'Agenda 2030 en el camp de la cooperació internacional sanitària.

Sobre aquest projecte

Objectiu del projecte

Contribuir a la construcció d'una ciutadania valenciana crítica, compromesa i mobilitzada amb la defensa del dret a la salut, desenvolupament humà sostenible i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 3).

Objectiu Específic: Incrementar la participació social d'entitats locals, socials i sanitàries valencianes, per exercir un paper actiu en la promoció de l'enfocament de drets humans i des de l'Agenda 2030.

Resultats previstos

1. Enfortides les capacitats de membres d'entitats locals, socials i sanitàries valencianes (TdR), per a l'anàlisi crítica en matèria de Dret a la salut i la construcció col·lectiva de Bones Pràctiques de la cooperació sanitària, amb enfocament de drets humans i des de la Agenda 2030.
 
2. Enfortides les capacitats d'entitats locals, socials i sanitàries valencianes (TdR), per sensibilitzar i mobilitzar TdR i TDO a través de la posada en valor de la cooperació sanitària amb enfocament de drets humans i des de l'Agenda 2030. 

3. Sensibilitzada la ciutadania valenciana i les organitzacions i sectors més rellevants entorn la cooperació sanitària valenciana mitjançant processos de reflexió crítica, debat i comunicació transformadora.

Nº de mesos

24

Data d'inici

10/08/2020

Data de finalització

09/08/2022

Finançadors

Generalitat Valenciana

Pressupost total

150.000 €

Informació de contacte

https://redsanitariasolidaria.org/contacto/

Consorci

ACOEC
Farmamundi

https://redsanitariasolidaria.org/